Uluslararası Standartlar
Fonksiyonel Bağımsızlık
Meslek İlkeleri
Güvence Verme
Değer Katma
Kalite Güvencesi

Büro

 

BÜRO MEMURLARI

 

  Adı Soyadı Nuray ÖZEL                 
Ünvanı V.H.K.İ
Sicil No 1-13626
E-Posta nuray60@mynet.com
Telefon No 417 91 22 / 281
 
  Adı Soyadı Ayşin KARACA              
Ünvanı V.H.K.İ
Sicil No 1-23476
E-Posta nazfer-92@hotmail.com
Telefon No 417 91 22/ 280
    

 

BÜRONUN GÖREVLERİ

 

 

1-Sekreterya İşlemleri
 

2-Özlük İşlemleri
 

3-Muhasebe işlemleri
 

4-Evrak İşlemleri