Uluslararası Standartlar
Fonksiyonel Bağımsızlık
Meslek İlkeleri
Güvence Verme
Değer Katma
Kalite Güvencesi

Büro

 

BÜRO MEMURLARI

 

  Adı Soyadı Nuray ÖZEL                 
Ünvanı V.H.K.İ
Sicil No 1-13626
E-Posta nuray60@mynet.com
Telefon No 417 91 22 / 1087
 
  Adı Soyadı Ayşin KARACA              
Ünvanı V.H.K.İ
Sicil No 1-23476
E-Posta nazfer-92@hotmail.com
Telefon No 417 91 22/ 1086
 
Aydın GÜRBÜZ Adı Soyadı Aydın GÜRBÜZ               
Ünvanı Hizmetli
Sicil No 59284
E-Posta mert066@hotmail.com
Telefon No 417 91 22 / 1077
  

 

BÜRONUN GÖREVLERİ

 

 

1-Sekreterya İşlemleri
 

2-Özlük İşlemleri
 

3-Muhasebe işlemleri
 

4-Evrak İşlemleri