Uluslararası Standartlar
Fonksiyonel Bağımsızlık
Meslek İlkeleri
Güvence Verme
Değer Katma
Kalite Güvencesi

Uluslararası Standartlar

İç denetim uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak tasarlanır ve yürütülür. Dünyada kabul görmüş standartlar Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) ve Uluslararası İç denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından belirlenip geliştirilmektedir. IIA tarafından Mesleki Uygulama Çerçevesi yayınlanmıştır. Bu standartlar, nitelik standartları ve performans standartlarından teşekkül etmektedir.
 

Türkiye’de de bu standartlar esas alınmak suretiyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kuralları yayınlanmıştır.