Uluslararası Standartlar
Fonksiyonel Bağımsızlık
Meslek İlkeleri
Güvence Verme
Değer Katma
Kalite Güvencesi

Meslek İlkeleri

İç denetim ayrı ve bağımsız bir mesleki faaliyettir. Mesleğin kendi bilimsel bilgisi, becerileri, davranış tarzları, yöntemleri ve standartları vardır. Bu çerçevede iç denetçilerin meslek ilkelerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Mesleki yeterlilik,
  • Mesleki özen,
  • Profesyonel davranış,
  • İletişim becerisi,
  • Bağımsızlık ve tarafsızlık.