Uluslararası Standartlar
Fonksiyonel Bağımsızlık
Meslek İlkeleri
Güvence Verme
Değer Katma
Kalite Güvencesi

Misyon - Vizyon

 

  • Misyon:Denetimin uluslararası standartlara uygun, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla yürütülmesi suretiyle Bakanlık kurumsal yönetiminin etkinliğinin artırılmasına, amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve hesap verebilirliğine katkı yapmak, nesnel güvence vermek ve danışmanlık sağlamaktır.  
     
  • Vizyon:Mesleki etik değerlere, ulusal ve evrensel mesleki standartlara uygun modern denetim sisteminin kamu idarelerinde yerleşmesine ve gelişmesine öncü olmak, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına en üst düzeyde katkı sağlamak ve bu yönde yönetime değer katmaktır.