Uluslararası Standartlar
Fonksiyonel Bağımsızlık
Meslek İlkeleri
Güvence Verme
Değer Katma
Kalite Güvencesi

Güvence Sağlama

İç denetimin yönetime güvence sağlama ve danışmanlık hizmeti olmak üzere iki temel katkısı vardır. İç denetim faaliyeti;  iyi yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrolün etkinliği ve amaca uygunluğu konusunda yönetime nesnel güvence sağlar. Ayrıca, üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına, kurum varlıklarının korunup korunmadığına, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun şekilde yönetilip yönetilmediğine dair hem organizasyonun içine hem de dışına makul bir güvencenin verilmesi söz konusudur.