Uluslararası Standartlar
Fonksiyonel Bağımsızlık
Meslek İlkeleri
Güvence Verme
Değer Katma
Kalite Güvencesi

Makale ve Araştırmalar

1)Makale- İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi (İç Denetim Koordinasyon Kurulu) Ramazan Aktaş, Mali Hukuk, 132

 

2) Makale-Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi I,II Abdurrahman Üçbaş Mali Klavuz  sayı 41 

 

3) Makale-Kamuda İç Kontrol Algılamaları ve Uygulamadaki Sorunlar Hakkında Bir Değerlendirme I,II  Ekrem Candan,  Mali Hukuk sayı 137

 

4) Makale- Kamuda İç Denetim Uygulaması, İç Denetimin Bağımsızlığı, Hami Örenay  Mali Hukuk sayı 138